ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

WICLINE 77 högisolerad

Fönsterprogram av högisolerade aluminiumprofiler, för sido-/topp-/bottenhängda, dreh-kipp, ”franskt fönster” (lös mittpost), pivå-/parallellskjut-/vik-/blockfönster samt fönsterband och fönsterdörrar. Huvudprofilerna är uppbyggda i flerkammartyp med patenterad isolatorlösning för bättre isolering. Bågprofiler synliga eller dolda bakom karm.

• Djup: Karm 77 mm, Båge 88 mm
• Fyllningstjocklek: Båge 9-59 mm
• Glasningslist: Höjd 18 alt. 22 mm
• Glaspackningar: Kontinuerlig ut-/invändig
• Värmeisolerad: Glasfiberarmerad polyamid av hålkammartyp
• Täthet: Tillfredställer krav på luft och regntäthet (enligt DIN 18 055, SS818103, NS3206, NTBuild116)
• Ljudisolering: Till Rw=39db (enligt DIN 522 10) vid användning av anvisat ljudglas
• Kombination: Dörrsystem WICSTYLE 77
• Inbyggnad: Fasadsystem WICTEC