ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Tak

Våra tak byggs i WICTEC systemet och går att få i många olika utföranden beroende på krav, exempelvis brandhämmande, inbrottshämmande och högisolerade.
Taksystemet kan kompletteras med luckor för komfort- och brandventilation.