ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Kvalitet

Vår målsättning är att våra uppdragsgivare ska uppleva de produkter och tjänster vi erbjuder som säkra och effektiva, samt att de motsvarar högt uppsatta krav och önskemål.

ScandiFront är underleverantör för Wiconas byggsystem som genomgår strikta kontroller för kvalitetssäkring. Wiconas produkter är P-märkta. Det innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och att installation/montage kontrolleras.

Vi på ScandiFront arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättrande åtgärder genom att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi följer gällande miljölagar och föreskrifter och arbetar på ett miljömedvetet sätt för att i så stor utsträckning som möjligt hushålla med naturens resurser och arbeta för ett samhälle i harmoni med naturens kretslopp.

I vår fabrik i Markaryd ser vi till att produktionen har minsta möjliga negativa effekt på miljön. Allt restmaterial och alla spillbitar sorteras noggrant och återvinns. År 2010 genomförde vi en rad miljöförbättrande åtgärder i samband med att fabriken byggdes ut. Vi installerade bergvärme och förbättrade ventilationen med ett återvinningssystem för att bevara värme och energi. All belysning i tillverkningen byttes även ut till energisnål LED.

Bilden föreställer projekt Kv.Klassföreståndaren och är tagen av Holger Staffansson

Byggvarudeklaration-Glas (pdf, 59.37 kB)