ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Drift och underhåll

Glas, aluminium och stål är tidlösa och miljövänliga material som håller länge – förutsatt att de sköts på rätt sätt. Med den moderna ytbehandlingstekniken får aluminiumet dessutom en så lång hållbarhet att ingen idag kan säga hur länge materialet håller.

Kontroll
Regelbunden kontroll och viss justering bidrar till att aluminiumpartierna bibehåller sitt utseende och funktion under lång tid. Frekvensen av kontroller styrs av flera faktorer. En välanvänd dörr kräver oftare översyn, jämfört med en bakdörr eller ett fönster. För att undvika onödiga skador och slitage ska beslag såsom lås, elslutbleck och dörrstängare vara rätt injusterade. Tätningar mot glas, anslagstätningar och plåt eller foganslutningar ska vara hela och rena. Dräneringshål och dräneringskåpor får inte heller vara igentäppta.

Rengöring
För att bevara ett välmående utseende på fönster, dörrar, fasader och glastak krävs regelbunden rengöring. Som regel bör rengöring ske minst en gång per år, men frekvensen beror på många olika faktorer; bland annat byggnadens placering, den omgivande miljön samt produkt- och glastyp.
När aluminiumpartierna rengörs är det viktigt att profiler och glas tvättas samtidigt och med samma rengöringsmedel. Observera att alkaliska rengöringsmedel inte får användas, eftersom både aluminium och glas är känsliga för alkalier och inte får utsättas för den typen av påverkan. Om exempelvis betongvatten eller putsbruk kommit på anodiserade eller lackade profiler och glas är det viktigt att tvätta bort det med vanligt vatten och en mjuk svamp. Se till att enbart använda svaga tvättmedel med ph-värde cirka 5 för bästa resultat och livslängd.

Service
När det gäller mer omfattande översyn, till exempel vid byte av glas, fogarbeten eller eventuella ombyggnader och kompletteringar, kontakta oss på ScandiFront på telefon 08-544 709 50.