ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Fasader

Fasader i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt. Dock gäller, utöver normal rengöring, följande:

Kontrollera att:
1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka.
2. Dräneringshål inte är igentäppta.
3. Fog- och plåtanslutningar är hela och att droppbleck ligger tätt mot karm.

För mer omfattande översyn, vid byte av glas, plåt- och fogarbeten, eventuell inväxling av öppningsbara enheter m.m, kontakta oss på ScandiFront på telefon 08-544 709 50.