ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Fönster

Fönster i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt. Dock gäller, utöver normal rengöring, följande:

Kontrollera att:
1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka.
2. Dräneringshål och dräneringskappor inte är igentäppta.
3. Skruvar och beslag är ordentligt fastskruvade.
4. Anslagsgummi och mittätning är hela och rena.
5. Glidkloss i underkant är monterad på breda fönster.
6. Fönstret inte hänger ner i framkant utan går att stänga utan problem.

Vid mer omfattande översyn, vid byte av beslag eller glas, uppklossning av glas om fönstret hänger m.m, kontakta oss på ScandiFront, telefon 08-544 709 50.