ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Dörrar

Dörrar i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt. Dock gäller, utöver normal rengöring, följande:

Kontrollera att:
1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka.
2. Dräneringshål och dräneringskappor inte är igentäppta.
3. Skruvar och beslag är ordentligt fastskruvade.
4. Anslagsgummi och borsttätning är hela och rena.
5. Dörrstängare och elslutbleck är rätt justerade.
6. Dörren inte hänger ner i framkant och går att stänga och låsa utan problem.

För mer omfattande översyn, vid byte av beslag eller glas, uppklossning av glas om dörren hänger m.m, kontakta oss på ScandiFront på telefon 08-544 709 50