ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Glastak

Glastak i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt. Dock gäller, utöver normal rengöring, följande:

Kontrollera att:
1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka.
2. Dränering i underkant inte är igensatt.
3. Fog- och plåtanslutningar är hela och inte tar in vatten.

Vid mer omfattande översyn, vid byte av glas, plåt- och fogarbeten, eventuell inväxling av vädringslucka, komplettering med rengöringsbryggor m.m, kontakta oss på ScandiFront, telefon 08-544 709 50.