ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

WICLINE 125

Fönsterprogram av isolerade aluminiumprofiler. Huvudprofilerna är uppbyggda som femkammarsystem, med två isolerzoner placerade efter varandra. Kopplat koncept genom en yttre båge och en inre båge (huvudbåge) med mellanliggande labyrintanordnade packningar.
Fast utvändigt fönster med inre öppningsbåge för renhållning. Öppningsdel som sidohängt, dreh-kipp alt. kipp för vädring.

• Djup: Karm 125 mm, Inre båge 70 mm, Yttre båge 55 mm
• Glastjocklek: Karm 35-44 mm, Inre båge 21-50 mm, Yttre båge 4-29 mm
• Glaspackningar: Kontinuerlig utvändig och invändig
• Värmeisolering: Glasfiberarmerad polyamid
• Täthet: Tillfredställer krav på luft och regntäthet enligt DIN 18 055
• Ljudisolering: Till Rw=50db (enligt DIN 52210) vid användning av anvisat ljudglas
wicline_125_w125a002.jpg