ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

WICLINE 65/77 Classic

En produktserie där flera möjligheter till utseendevarianter finns. Den är anpassad till miljöer där stort värde läggs på estetik, t ex vid renovering. ”Fasadbåge” och ram har en stil som liknar äldre träfönster. I övrigt lika WICLINE 65 alt 77 vad gäller:

• Djup
• Fyllningstjocklek
• Glasningslist
• Glaspackningar
• Värmeisolering
• Täthet
• Ljudisolering
• Kombination
• Inbyggnad