ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

WICLINE 65/77 Pilaster

En produktserie med invändigt alternativt utvändigt pilasterförstärkta profiler. Horisontalt alternativt vertikalt placerade pilastrar. Systemet möjliggör större partistorlekar samtidigt som de ger ett spännande arkitektoniskt utseende.
I övrigt lika WICLINE 65 alt 77 vad gäller:

• Djup
• Fyllningstjocklek
• Glasningslist
• Glaspackningar
• Värmeisolering
• Täthet
• Ljudisolering
• Kombination