ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

WICLINE 65 isolerad

Fönsterprogram av isolerade aluminiumprofiler, för sido-/topp-/bottenhängda, dreh-kipp, ”franskt fönster” (lös mittenpost), pivå-/parallellskjut-/vik-/blockfönster samt fönsterband och fönsterdörrar. Huvudprofilerna är uppbyggda i trekammarsystem. Bågprofiler synliga eller dolda bakom karm.

• Djup: Karm 65 mm, Båge 77 mm
• Fyllningstjocklek: 3-47 mm
• Glasningslist: Höjd 18 alt 22 mm
• Glaspackningar: Kontinuerlig ut-/invändig
• Värmeisolerad: Glasfiberarmerad polyamid
• Täthet: Tillfredställer krav på luft och regntäthet
(enligt DIN 18 055, SS818103, NS3206, NTBuild116)
• Ljudisolering: Till Rw=39db (enligt DIN 522 10) vid
användning av anvisat ljudglas
• Kombination: Dörrsystem WICSTYLE 65N, 65
• Inbyggnad: Fasadsystem WICTEC