ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Ronneby Stadshus

Ronneby Stadshus hade en rostande fasad som behövde bytas ut. Invändigt bars glasfasaden upp av limträ. På utsidan hölls glaset på plats av Cortenstål, vars egenskap att rosta till ett visst djup var avsett att ge fasaden ett bestämt utseende när byggnaden uppfördes 1969.
Kommunhuset är ritat av arkitekterna Göran Hultén och Jan Hallén. Vid ombyggnationen anlitades inte någon ny arkitekt, utan ScandiFronts förslag på lösningar låg till grund för bedömningsunderlaget. Eftersom fasaden skulle se ut som den ursprungliga, anpassades profilbredderna exakt efter originalet.

Fasader: WICTEC 50