ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Kvarteret Paradiset

I hjärtat av Kungsholmen, precis invid Essingeleden, ligger Lindhagens Centrum. Fastigheten invigdes hösten 2009 och rymmer både handels- och kontorsytor, med ICA Maxi i spetsen bland hyresgästerna. Våningsplanen har attraktiva uppglasade partier mot Lindhagensgatan och de tre översta kontorsvåningarna ger byggnaden en kraftig horisontell verkan. Som en spännande kontrast till det glasade mittpartiet syns svarta fasadelement med en ”noppig” struktur på byggnadens undre del.

Fasader: WICTEC 50, WICTEC 50 SG (2-sidig)
Dörrar: WICSTYLE 65, WICSTYLE 65N, WICSTYLE 77 FP