ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

Wicona huvudkontor

På specialuppdrag av vår huvudleverantör - Wicona - har vi producerat och monterat partier till deras nya huvudkontor i Växjö. Projektet visar upp det allra senaste i system- och profilväg och är det första i Sverige att byggas med det nya systemet EVO. Detta system har med förbättrad täthet och lägre u-värden utvecklats för att optimera energianvändningen vid avkylning och uppvärmning.
Den eleganta och helt släta fasaden har steppade glas, dubbla skal och treglasfönster för att optimera isoleringen och minimera energianvändningen.

I tidningen Glas, nr 3 2014, är det med ett reportage om detta projekt, där ni kan läsa mer.

Fasader: WICTEC 50 Slim pressure plate
Fönster: WICLINE 75 EVO