ScandiFront

När det gäller ljusa idéer

25år

WICTEC 50

Fasad uppbyggd av vertikal- och horisontalprofiler,
50 mm breda profiler. “Curtain wall”, glastakskonstruktioner, 3D-konstruktioner typ polygonal/rymdstrukturer, uterumskonstruktioner.
Elementfasader och fasader med "industri-design".
Fasadsystemet kan kompletteras med luckor för komfort- och brandventilation.
Värmeisolering: U-värde över profilsnitt 1,3 – 2,1* W/m2K enl. SS-EN 10077.
Fyllningstjocklek 3 – 51 mm.
Synliga täcklock kan levereras i flera olika utföranden.

wictec_50_f50a004.jpg